Introduktion

Introduktionen är den första tiden för dig och ditt barn i förskolan.

Under introduktionen deltar du tillsammans med ditt barn i förskolans verksamhet. Vi pedagoger ansvarar för att erbjuda aktiviteter som inspirerar till glädje, nyfikenhet och utforskande. Vi vill ge ditt barn möjlighet att möta förskolans lärmiljöer, de andra barnen och oss pedagoger. Därigenom vill vi skapa hållbara relationer, trygghet och lärande.

Introduktionen är till för att du och ditt barn ska känna er trygga i förskolan. Under introduktionen får vi pedagoger möjlighet att lära känna ditt barn och dig som förälder och du får veta hur ditt barns dagar kommer att se ut framöver. Under introduktionen är du ett stöd för ditt barn i att upptäcka förskolans lärmiljöer, prova på material och skapa relationer med andra barn och pedagoger.

Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut och avgörs i samråd med dig.
Är det något du undrar över så tveka inte att kontakta oss!

Uppdaterad: