Vår förskola

Glimmerns förskola ligger i stadsdelen Eriksberg. Vi har två gårdar och ett naturnära läge mellan Stadsskogen och Hågadalen.

På förskolan möts du och ditt barn av kompetent personal med lång erfarenhet som vill ge barnen en lustfull, rolig, trygg och utvecklande verksamhet.

Utevistelse är en viktig del i vår verksamhet och vi använder uterummet som en tillgång i barnens lärande.

Vi har fyra avdelningar, Vätten, Trollet, Filuren och Pysen på Glimmerns förskola har vi ett nära samarbete mellan avdelningarna.

Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplan för förskola (Lpfö98/10)

Uppdaterad: