Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Eva Sandelin och nås på telefonnummer 018-727 55 59.

13 maj 2016