Verksamhet & pedagogik

På Glimmerns förskola får barnen möjlighet till utforska, undersöka, upptäcka och vara delaktiga i sitt lärande.

Vi ger barnen utrymme för egna funderingar, fantasi och kreativitet i sitt lärande såväl inomhus som utomhus.

Under 2018 arbetar vi med fokusområdet; Möten, för att göra världen större och för att göra världen mindre. Det målområde som vi fördjupar oss i tillsammans är rörelse och hälsa.

Barnens intresse och nyfikenhet samt läroplanens riktlinjer och mål står till grund för vår planering av verksamheten. Genom ett utforskande förhållningssätt blir barns frågor och hypoteser synliga och kan på så sätt utgöra grunden för verksamheten.

För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom att dokumentera barnens lärande får vi möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras kunskapande och vilka nya utmaningar vi kan erbjuda dem i deras utveckling och lärande.

Våra ledord är: Glädje, delaktighet och trygghet

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik