Verksamhet & pedagogik

Vi på Glimmerns Förskola är stolta över vårt engagemang för hållbar utveckling och språkutveckling. Hos oss skapar vi en lärorik och miljövänlig plats där barnen får utforska världen samtidigt som de utvecklar sina språkkunskaper.

Hållbarutveckling

Vi integrerar hållbarhets principer i vår vardag, från materialval till pedagogiska aktiviteter. Genom att odla en medvetenhet om miljövänliga vanor främjar vi barnens förståelse för naturens betydelse och vikten av att ta hand om vår planet. Vi utforskar alla 3 aspekter av hållbarutveckling, den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. På våren sätter vi i gång vår egen trädgårdsodlings projekt ”från jord till bord” där barnen få möjlighet att känna, lukta och smaka på deras egen skörd.

Språkutveckling

Vi strävar efter att skapa en språkstimulerande lärmiljö där varje barn uppmuntras att kommunicera, reflektera och uttrycka sig på olika sätt.  Genom lekfulla aktiviteter, sagostunder och samtal stärker vi barnens språkliga förmågor. Vi skapar en inkluderande atmosfär där olika språk och kulturer välkomnas och uppmuntras.

Tillsammans arbetar vi mot en framtid där barnen inte bara växer i kunskap och språkfärdigheter, utan också bär med sig en medvetenhet om och respekt för vår värld. Välkomna till en förskola där lärande och hållbarhet går hand i hand!

IMG_2549.PNG

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik