Kontakt

Glimmerns förskola
Rödbergsvägen 12
752 41 Uppsala

Öppettider: 6:30-17:00

Avdelningar
Pysen/Filuren 018-727 55 32
Trollet/Vätten 018-727 55 31

Biträdande förskolechef
Marie Rudmalm
Förskolechef
Karin Sjölin
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt